Technical & Legal translations into 100 languages

Piegādes pakalpojumi

Piegādes pakalpojumi ir lieliska iespēja cilvēkiem, kas vēlas ietaupīt laiku. Jums nebūs jātērē savs dārgais laiks, lai dotos uz tulkošanas biroju pakaļ saviem dokumentiem. Izmantojot kurjera pakalpojumus, svarīgie tulkotie dokumenti pie Jums nonāks vienas dienas laikā, lai kurā Lietuvas pilsētā Jūs atrastos. Pateicoties mūsu partneriem, kas nodrošina piegādes pakalpojumus, mēs varam piegādāt visu tulkoto un sertificēto dokumentāciju saviem klientiem jebkur Lietuvā un Eiropā. Visa tulkotā dokumentācija ir konfidenciāla, tāpēc tā jānodod tieši no rokas rokā. Piegādes pakalpojumi mums ļauj nosūtīt atpakaļ dokumentu oriģinālus, saglabājot to konfidencialitāti, un veikt pārvedumus ātri un saskaņā ar plānoto grafiku. Klientiem, kuri ir noslēguši līgumu ar mūsu biroju, piegādes pakalpojumi ir bez maksas.

Bezmaksas aprēķins

Pārlūkot*