Technical & Legal translations into 100 languages

Profesionālu tulku komanda

Tulkošanas birojā Baltic Translations strādā pieredzējuši un kvalificēti tulki un redaktori, kuriem tulkojuma valoda ir dzimtā valoda un kuriem ir augstākā izglītība valodniecībā. Visiem tulkotājiem ir jāatbilst augstām tulkošanas metodoloģijas zināšanu prasībām un kompetencēm.

Valodas kompetence:

 • Visi tulkošanas biroja „Baltic Translations” tulkotāji pielāgo tulkojumu atbilstoši tā tiešajam mērķim un lasītāju lokam. Visi teksti tiek tulkoti atbilstoši gramatikas, leksikas un stila prasībām. Mūsu tulki profesionāli izvēlas terminoloģiju un iesniedz savus tulkojumus plūstošā, skaidrā un vēlamajā stilā. Tulkotāji, kas strādā mūsu tulkošanas birojā, tulko uz savu dzimto valodu. Teicamas dzimtās valodas prasmes un pieredze tulkošanas jomā ļauj tulkotājiem radīt augstvērtīgus mutiskos un rakstiskos tulkojumus. Mūsu speciālisti nevainojami zina gan savu dzimto valodu, gan svešvalodas; viņi spēj viegli izteikt tulkoto ideju, un tulkojums ir ļoti precīzs un kvalitatīvs.

Jomas specializācijas kompetence:

 • Katrs no mūsu tulkiem specializējas konkrētā jomā: bizness, tehnika, medicīna, IT, izklaide utt.; tādā veidā jūsu tulkojumu veiks profesionālis ar speciālām zināšanām un darba pieredzi, kurš labi pārvalda terminoloģiju un jēdzienus, kas ir saprotami tikai speciālās jomas ekspertiem. Teicamas valodas zināšanas un pieredze nodrošina to, ka tulkojums tiks veikts akurāti, tajā nebūs nekādu interpretāciju, un vēsts saņēmējs saņems skaidru un viegli saprotamu informāciju, kas sekmēs savstarpējo saziņu un palīdzēs izvairīties no pārpratumiem.

IT kompetence:

 • Tulkotāji ir prasmīgi un spējīgi sagatavoties profesionālai tulkošanai un tulkot, izmantojot programmas, dokumentu konversiju, datu apstrādi un citas programmas, kas ir nepieciešamas darba veikšanai.

Profesionālā kompetence:

 • Tulkotāji apņemas veikt tulkojumus laicīgi, akurāti un kvalitatīvi.
 • Izvēlēties avota teksta terminoloģiju, kā arī izmantot specifiskus terminus un izteicienus savos tulkojumos.
 • Tulkotāji apņemas izturēties pret tulkošanas laikā iegūto informāciju kā pret konfidenciālu.
 • Apņemšanās ievērot precizitāti un izturēties atbildīgi attiecībā pret klientu ļauj tulkotājiem strādāt bez kļūdām un sniegt klientiem kvalitatīvu tulkojumu.

Pieredzes kompetence:

 • Tulkošanas biroja „Baltic Translation” tulkotājiem ir vairāk nekā septiņu gadu un dažiem no viņiem pat 50 gadu pieredze tulkošanas jomā. Šajā periodā uzkrātā pieredze un zināšanas ļauj viņiem veikt kvalitatīvus, akurātus un precīzus tulkojumus, kas pilnībā atbilst klienta vēlmēm. Tulkotāji ir kompetenti, tulkojot dažādas sarežģītības un specifikācijas tekstus; viņiem ir teicamas zināšanas par pašreizējajām lingvistikas normām un valodas kultūras atšķirībām un smalkumiem.

Vadības kompetence:

 • Visi projekti ir individuāli, tāpēc tie tiek veikti saskaņā ar katra klienta vajadzībām.
 • Visi izcenojumu un darba risinājumi tiek pielāgoti katram klientam atsevišķi.
 • Visi klientu pasūtījumi tiek reģistrēti un kontrolēti, izmantojot automātisku datubāzi, tāpēc visi tulkojumi tiek izpildīti un nodoti laikā.

Bezmaksas aprēķins

Pārlūkot*