Technical & Legal translations into 100 languages

Maketēšana

Maketēšana nav tikai teksta rakstīšana un izvietošana dokumentā. Mūsdienās maketēšana iekļauj plašu darbību klāstu, lai tulkoto tekstu padarītu līdzīgāku oriģinālam.

Mūsdienu informācijas tehnoloģiju laikmetā maketēšana iekļauj šādas darbības:

  • Klienta iesniegtā oriģināldokumenta skenēšana un datu konvertēšana
  • Attēlu, formulu, diagrammu un zīmējumu precīzs pārnesums
  • Fontu izmēru, stilu un lappušu malu formatēšana
  • Sagatavošana publicēšanai

Izmantojot jaunākās tehnoloģijas, mēs sagatavosim ikvienas Jūsu atsūtītās brošūras vai kataloga maketēšanu 1:1 ar oriģinālu un to Jums nodosim tādā formātā, kādu pasūtīsiet (Word, PDF, INDD utt.)


Mēs izmantojam Adobe InDesign, PageMaker, Photoshop un CorelDraw programmas, ar kurām tekstu maketējam un sagatavojam publicēšanai. Maketēšanas pakalpojumos ietilpst:

  • Tehniskās rokasgrāmatas
  • Brošūras
  • Katalogus
  • Prezentācijas
  • Reklāmas skrejlapiņas

Maketēšanas pakalpojumu cena tiek aprēķinātas par stundu darbu. Tāpēc mēs vienmēr klientiem lūdzam iesniegt dokumentu pirms pasūtījuma veikšanas, lai aprēķinātu darba izmaksas.

Bezmaksas aprēķins

Pārlūkot*