Technical & Legal translations into 100 languages

Rediģēšana un korektūra

Rediģēšana un korektūra ir neatņemama tulkošanas procesa daļa. Nemainot nozīmi, redaktors izlabo pieturzīmju, gramatikas, rakstības, stila un lielākās valodas kļūdas, kā arī nekonsekventi lietotu terminoloģiju. Kad gatavojaties savu uzņēmumu prezentēt svešvalodā, ja rakstāt oficiālu runu, veidojat kampaņu, rakstāt savas mājaslapas saturu vai gatavojat prezentāciju lietuviešu valodā, Jūs vēlaties, lai rakstītais teksts būtu skaidri saprotams un plūstošs: sazinieties ar mums un mēs Jums palīdzēsim nodot nepieciešamo informāciju pēc iespējas saprotamā un pievilcīgā rakstībā. Lai garantētu lielisku rakstītā teksta kvalitāti, korektūru veic izglītoti un pieredzējuši lietuviešu valodas profesionāļi. Lietuviešu valodā rakstītu dokumentu koriģē profesionāli lietuviešu valodas redaktori, un svešvalodās rakstītus dokumentus koriģē attiecīgās svešvalodas kā dzimtās valodas speciālists. Koriģējot tekstu, redaktors iedziļinās saturā, ņemot vērā teksta būtību un mērķi, cilvēku, kas tekstu prezentēs, auditoriju, vidi, kurā teksts tiks prezentēts, kā arī citus nozīmīgus faktorus teksta stila izvēlē. Mēs koriģējam dažādus tekstus amplitūdā no vienkāršiem līdz par sarežģītiem dokumentiem, kur nepieciešama praktiska pieredze un tehniskās terminoloģijas zināšanas:

  • Reklāmbukletu korektūra
  • Produkcijas aprakstu korektūra
  • Piedāvāto pakalpojumu aprakstu korektūra
  • Mājaslapu korektūra
  • Biznesa un tehnisku publikāciju korektūra
  • Zinātniskas literatūras korektūra

Bezmaksas aprēķins

Pārlūkot*