Technical & Legal translations into 100 languages

Sertificēti tulkojumi

Sertificēti tulkojumi – tulkojums tiek piešūts dokumenta oriģinālam vai tā kopijai un apliecināts ar tulkošanas biroja vai notāra zīmogu.

Tulkojumi, ko sertificē tulkošanas birojs:

  Tulkoto dokumentu cauršuj ar oriģināldokumentu (vai tā kopiju) un apstiprina ar tulkotāja parakstu un biroja zīmogu. Tas apliecina, ka birojs uzņemas atbildību par tulkojumu. Sertificētus tulkojumus bieži izmanto uzņēmumu iekšējai dokumentācijai, standartiem, tehniskām instrukcijām, etiķetēm, finanšu pārskatiem, līgumiem un tamlīdzīgiem dokumentiem.

Tulkojumi, ko sertificē notārs:

  Tulkoto dokumentu sašuj ar dokumenta oriģinālu (vai tā kopiju) un apstiprina ar tulkotāja parakstu un tulkošanas biroja zīmogu. Tad dokumentu sertificē notārs. Notārs apstiprina tulkotāja parakstu un dokumenta kopiju. Ja nepieciešams notāra apstiprināts tulkojums, jāpievieno dokumentu oriģināli. Šādu apliecinājumu parasti izmanto personas identifikācijas dokumentiem, diplomiem, sertifikātiem, pilnvarām, reģistrācijas dokumentiem, reģistru izrakstiem, dažādām liecībām un tamlīdzīgai dokumentācijai.

Apostille apliecinājums

   Apostille apliecina dokumenta autentiskumu ar īpašu zīmi. Citiem vārdiem – tas apliecina parakstu uz dokumenta vai parakstītāja amata autentiskumu, apzīmogojot dokumentu ar īpašu zīmi, kā apstiprināts ar 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencija par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu.
   Apostille izmanto dokumentiem, ko izsniegušas iestādes, vai tādiem dokumentiem, kas notariāli apstiprināti 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalstīs, un tas apliecina šo dokumentu derīgumu citās valstīs, kas ir ratificējušas šo konvenciju.
   Apostille derīguma termiņš ir neierobežots. Tomēr, kad dokumentu apliecina ar Apostille, tam ir iespējams norādīt arī noteiktu derīguma termiņu.
   Apostille nevar izmantot dokumentiem, ko izsnieguši diplomāti vai konsulārie darbinieki, vai administratīvajiem dokumentiem, kas ir tieši saistīti ar tirdzniecību vai muitas darbībām.

   Apostille visbiežāk izmanto dzimšanas, laulību, nāves un šķiršanās apliecībām, atļaujas dokumentiem vai apliecinātiem parakstiem. Apostille izmanto arī oficiāliem dokumentiem, ko izsniedzis prokurors, tiesas ierēdnis vai persona, kas izpilda tiesas lēmumu, kā arī notariāliem aktiem utt.
   Dokumentiem jābūt kārtīgiem un salasāmiem.
   Dokumentu var apliecināt ar Apostille tikai tajā valstī, kurā izdots dokumenta oriģināls. Lietuvā dokumentus var apliecināt ar Apostille Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijā (J. Tumo-Vaižganto g. 2, 105. kab., LT-01511 Viļņa). Šajā birojā dokumentus pieņem darba dienās no 9:00 līdz 12:00 un izsniedz no 13:00 līdz 17:00. Ministrijas kontakttālrunis papildu informācijai ir +370 (5) 236 2613.
   Dokumentus iesniedzot, jāuzrāda pase vai kāds cits personu apliecinošs dokuments. Ja dokumentus iesniedz cita persona, tai ir jābūt pienācīgi pilnvarotai. Pirms mūsu tulkošanas biroja apmeklējuma iesakām noskaidrot, tieši kāda veida sertificēts tulkojums Jums nepieciešams, vēršoties iestādē, kurā savu dokumentāciju iesniegsiet.

Bezmaksas aprēķins

Pārlūkot*