Techniniai ir teisiniai vertimai į 100 kalbų

Saugos duomenų lapų vertimas

Saugos duomenų lapų vertimas

Saugos duomenų lapų vertimas – pats mėgstamiausias mūsų vertėjų darbas. Vertėjai vadovaujasi Lietuvoje bei ES valstybėse narėse taikomais 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamentas) bei 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP reglamentas). Taip pat, vadovaudamiesi 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimais, užtikrins, kad šiuos reikalavimus atitiks ir saugos duomenų lapų vertimas į lietuvių ir visas kitas pageidaujamas kalbas.

Saugos duomenų lapų vertimus atlieka tik cheminių medžiagų specialistai, kurie žino ir išmano apie visas chemines medžiagas, jų savybes, taip pat visą saugos duomenų lapuose esančią informaciją bei puikiai išmano REACH bei CLP reglamentų reikalavimus atitinkančius išsireiškimus bei terminiją. Tai ypač svarbu atliekant pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių saugos duomenų lapų vertimus.


DAŽNIAUSIAI ATLIEKAMI (SDL) VERTIMAI

DAŽNIAUSIAI VARTOJAMOS SANTRUMPOS

SAUGOS DUOMENŲ LAPUOSE PATEIKIAMA INFORMACIJA

SDL VERTIMAS Į IR IŠ JŪSŲ PAGEIDAUJAMOS KALBOS

SAUGOS DUOMENŲ LAPŲ REDAKCIJA

  1. Jūsų patogumui su mumis galite susisiekti bet kuriuo paros metu 365 dienas per metus.
  2. Į Jūsų paklausimą atsakysime ir pasiūlymą pateiksime per 10 – 30 minučių.
  3. Nuolatiniams klientams vertimo paslaugos teikiamos pritaikant išskirtines nuolaidas.
  4. Nuolatiniams klientams biuro tvirtinimo paslaugos teikiamos nemokamai.
  5. Nuolatiniams klientams dokumentų pristatymas nemokamas.
  6. Visada garantuojame pateiktų dokumentų konfidencialumą.
baltic translations atsiliepimai

Su „Baltic Translations“ bendradarbiaujame nuo 2013-ųjų. Dažnai verčiame techninius, verslo, valdymo sistemų tekstus į norvegų, danų, švedų kalbas. Džiaugiamės, kad kokybiškai atliktus vertimus visada gauname laiku.

1Clickfactory
Vyr.projektų vadovė

baltic translations atsiliepimai

Bendradarbiauti su „Baltic Translations“ pradėjome prieš trejus metus. Per tą laiką teko versti įvairius dokumentus: skubias technines specifikacijas, didžiulius katalogus, instrukcijas ir kitus dokumentus, o terminai mus gana dažnai spausdavo. „Baltic Translations“ pateisino ir net viršijo mūsų lūkesčius!

UAB CETRIS
direktorius

<< Prev
Next >>

Klauskite dabar

Dokumentas*