Technical & Legal translations into 100 languages

Korrektuur ja toimetamine

Korrektuur ja toimetamine – on tõlkeprotsessi lahutamatu osa. Korrektor parandab ilma tähendust muutmata kõik kirjavahemärgi-, grammatika-, kirjutamis-, stiili- ja peamised keelevead, samuti ebakorrapärase terminoloogia. Kui valmistute tutvustama oma ettevõtet mõnes võõrkeeles, kui kirjutate ametlikku kõnet, koostate kampaaniat, kirjalikku lõiku veebilehte või tutvustust kasvõi leedu keeles, soovite, et see kirjalik tekst oleks selgelt arusaadav ja sorav – võtke meiega ühendust ja me aitame Teil soovitava teabe esitada kirjalikult võimalikult selgelt ja usutavalt. Toimetamisega tegelevad leedu keele spetsialistid, kellel on ka praktiline kogemus, et tagada kirjaliku teksti laitmatu kvaliteet. Leedukeelset dokumenti toimetavad professionaalsed leedu keele spetsialistid ning võõrkeelseid dokumente toimetavad konkreetset võõrkeelt emakeelena kõnelevad spetsialistid. Teksti toimetamisel siseneb toimetaja sügavale sisusse, arvestades teksti olemust ja selle eesmärki, selle adressaati ja audientsi, keskkonda, kus tekst avaldatakse, ning teisi asjaolusid, mis puudutavad teksti stiili määramist. Me toimetame erinevaid tekste alates lihtsatest dokumentidest keerulisemateni, mis nõuavad praktilisi teadmisi ja tehnilise terminoloogia tundmist:

  • Reklaambrošüüride toimetamine
  • Toote kirjelduste toimetamine
  • Pakutavate teenuste kirjelduste toimetamine
  • Veebisaitide toimetamine
  • Ärialaste ja tehniliste väljaannete toimetamine
  • Teaduskirjanduse toimetamine

TASUTA HINNAPÄRING

Otsi*