Technical & Legal translations into 100 languages

Professionaalsete tõlkijate rühm

Baltic Translations tõlkebüroos töötavad kogenud ja kvalifitseeritud, võõrkeeli emakeelena kõnelevad tõlgid ja toimetajad, kellel on lingvistiline kõrgharidus. Kõigilt tõlkidelt eeldatakse põhjalikke tõlkemetodoloogia alaseid teadmisi ja ekspertiisi.

Keeleoskus:

 • Kõik Baltic Translations tõlkebüroo tõlgid kohandavad oma tõlkeid vastavalt teksti eesmärgile ja sihtgrupile. Kõik tekstid tõlgitakse, arvestades grammatika, sõnavara ja stiili nõudeid. Meie professionaalsed tõlkijad valivad terminoloogia ja teostavad oma tõlked ladusas, selges ja soovitud stiilis. Meie tõlkebüroos töötavad tõlgid tõlgivad oma emakeelde. Suurepärane emakeeleoskus ja valdkonnaalased kogemused aitavad tõlkidel teha kvaliteetset tööd nii kirjaliku kui suulise tõlke alal. Meie eksperdid oskavad nii emakeelt kui ka võõrkeeli perfektselt; nad on võimelised tõlgitud ideed kergelt edasi andma ja nende tõlked on väga täpsed ja kvaliteetsed.

Valdkonna-alane pädevus:

 • Kõik meie tõlgid on spetsialiseerunud kindlatele valdkondadele: äri, tehnika, meditsiin, infotehnoloogia, meelelahutus jne; seega viivad Teie tõlke läbi professionaalid, kellel on spetsiifilised teadmised ja töökogemused ning kes on tuttavad terminoloogia ja mõistetega, mida mõistavad vaid oma ala eksperdid. Suurepärased keelelised teadmised ja kogemused tagavad täpse tõlke, mida pole võimalik kaheti mõista, ja sõnumi saajale esitatakse selge ja kergesti mõistetav teave, mis hõlbustab suhtlust ja aitab vältida arusaamatusi.

IT-alane pädevus:

 • Tõlkijad on kogenud ja suudavad teostada professionaalseid tõlkeid ja kasutada tõlketarkvara, muuta dokumendi vormingut, töödelda andmeid ja kasutada muid programme, mis on tõlketöö tegemiseks vajalikud.

Ametlik pädevus:

 • Tõlkijad kohustuvad teostama oma tõlkeid õigeaegselt, täpselt ja kvaliteetselt.
 • Tõlkijad valivad lähteteksti alusel terminoloogia ja kasutavad sellest lähtuvalt oma tõlkes konkreetseid mõisteid ja väljendeid.
 • Tõlgid kohustuvad töö käigus saadud teavet konfidentsiaalsena käsitlema.
 • Tõlkijatel on kliendi ees täpsuse ja vastutuse kohustus, mistõttu tehakse tööd ilma vigadeta ja pakutakse kliendile kvaliteetset tõlget.

Kogemusealane pädevus:

 • Baltic Translations tõlkebüroo tõlkidel on rohkem kui seitsmeaastane ja osadel neist isegi kolmekümneaastane tõlkevaldkonna-alane kogemus. Nende aastate jooksul kogutud teadmised ja kogemused võimaldavad neil teostada kvaliteetseid, korrektseid ja täpseid tõlkeid, mis vastavad täielikult kliendi ootustele. Tõlkidel on laialdased kogemused erineva raskusastme ja pädevusega tekstide tõlkimisel; neil on suurepärased tänapäevaste keelenormide ning lingvistiliste-kultuuriliste erinevuste ja nüansside alased teadmised.

Juhtimisalane pädevus:

 • Kõik projektid on individuaalsed, nii et need viiakse läbi vastavalt iga kliendi vajadustele.
 • Kõik hinnad ja töölahendused on kohandatud iga kliendi individuaalsetele vajadustele.
 • Kõik klientide tellimused salvestatakse ja kontrollitakse, kasutades automatiseeritud andmebaasi, mis aitab tõlkeid teostada ja tagastada õigeaegselt.

TASUTA HINNAPÄRING

Otsi*