Technical & Legal translations into 100 languages

Transkriptsioon

Transkriptsiooniga on tegemist siis, kui tekst või kõne kirjutatakse samasse keelde täpselt ümber. Transkribeerimine toimub audio- või videosalvestuste abil.

Kõige sagedamini tehtavad transkriptsioonid on:

  • seminarisalvestiste transkriptsioon
  • konverentsisalvestiste transkriptsioon
  • koosolekusalvestiste transkriptsioon
  • interneti videomaterjalide transkriptsioon
  • audiovestluste transkriptsioon
  • koolitusmaterjalide salvestiste transkriptsioon
  • reklaammaterjalide transkriptsioon

Transkriptsiooniga tegelevad spetsialistid, kellel on vähemalt 7-aastane töökogemus oma emakeeles. Meie spetsialistid kuulavad tähelepanelikult salvestist ning transkribeerivad kõne tekstidokumendina.
Teie soovi korral on võimalik transkribeeritud tekst soovitavasse keelde tõlkida. Sel juhul saadetakse transkribeeritud tekst tõlkijale, kellel on vastavas valdkonnas varasem kogemus. Terminoloogia ühtluse tagamiseks kasutab tõlkija mitte ainult transkribeeritud teksti, vaid ka video- või audiosalvestust.
Täpse tähenduse edastamiseks on äärmiselt oluline, et video- või audiosalvestus oleks võimalikult hea kvaliteediga ja ilma kõrvaliste helide ja mürata.

TASUTA HINNAPÄRING

Otsi*