Technical & Legal translations into 100 languages

Tõlgete sertifitseerimine

Tõlgete sertifitseerimine on seotud tõlke algdokumendi või selle koopiaga ning tõlge kinnitatakse tõlkebüroo või notari templiga.

Tõlkebüroo sertifitseeritud tõlked:

  Tõlgitud dokument on seotud algdokumendi (või selle koopiaga) ning see kinnitatakse tõlkija allkirja ja büroo templiga. See kinnitab, et büroo vastutab tõlke eest. Sertifitseeritud tõlget kasutatakse sageli ettevõtete sisedokumentide, normide, tehniliste juhendite, märkide, finantsaruannete, lepingute ja muu sarnase puhul.

Notari kinnitatud tõlked:

  Tõlgitud dokument on seotud algdokumendiga (või selle koopiaga) ning kinnitatud tõlkija allkirja ja tõlkebüroo templiga. Seejärel kinnitab dokumendid notar. Notar kinnitab tõlkija allkirja ja dokumendi koopia. Paludes notaril tõlge kinnitada, on tarvis algdokumente. Sellist kinnitust kasutatakse tavaliselt isikut tõendavate dokumentide, diplomite, lubade, volituste, registreerimisdokumentide, registri väljavõtete, erinevate tunnistuste ja muu sarnase dokumentatsiooni puhul.

Apostilliga kinnitamine

   Apostill kinnitab dokumendi ehtsust erilise märgiga. Teisisõnu, see kinnitab dokumendil olevat allkirja või allkirja koha ehtsust, lisades dokumendile spetsiifilise templi, nagu on 5. oktoobril 1961. aastal Haagis sõlmitud, välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimisnõude tühistamise konventsiooniga ette nähtud.
   Apostille kasutatakse 1961. aastal Haagis sõlmitud konventsiooniga ühinenud riikide asutuste või notariaalselt kinnitatud dokumentide puhul ning need tõendavad dokumentide kehtivust teistes konventsiooniga ühinenud riikides. Apostilli kehtivusaeg on lõpmatu. Kui aga dokument on kinnitatud apostilliga, võib ka näidata, et see kehtib ainult teatud aja jooksul.
   Apostille ei saa kasutada diplomaatide või konsulaarametnike väljastatud dokumentide või otseselt kaubandus- või tollitoimingutega seotud administratiivdokumentide puhul.

   Apostille kasutatakse kõige sagedamini sünni-, abielu-, surma- ja lahutustunnistuste, volituste või kinnitatud allkirjade puhul. Apostille kasutatakse ka prokuröri, kohtuametniku või kohtusotsust tegeva isiku väljastatud ametlike dokumentide, samuti notariaalaktide jne puhul.
   Dokumendid peavad olema puhtad ja loetavad.
   Dokumenti saab apostillida ainult riigis, kus algdokument väljastati. Leedus saab dokumente apostillida Leedu Vabariigi välisministeeriumis (J. Tumo-Vaižganto g. 2, tuba 105, LT-01511 Vilnius). Dokumente võetakse selles büroos vastu tööpäevadel 9.00 kuni 12.00 ning tagastatakse 13.00 kuni 17.00. Ministeeriumi kontakttelefon lisateabe saamiseks on: +370 (5) 236 2613.
   Dokumentide esitamisel tuleb näidata passi või mõnda muud isikut tõendavat dokumenti. Kui dokumente esitab mõni teine isik, peab tal olema nõuetekohane volitus. Enne meie tõlkebüroo külastamist soovitame küsida vastavast asutusest, kuhu soovite dokumendid esitada, millist kinnitatud tõlget nad soovivad.

TASUTA HINNAPÄRING

Otsi*