Technical & Legal translations into 100 languages

Korekta i redagowanie

Korekta i redagowanie to nieodłączny element procesu tłumaczenia. Zadaniem korektora jest poprawa ewentualnych błędów interpunkcyjnych, gramatycznych, ortograficznych, stylistycznych, językowych, jak również błędów w zastosowanej terminologii – bez zmieniania treści sprawdzanego tekstu. Jeśli chcieliby Państwo zaprezentować swoje usługi w obcym języku, przygotowują oficjalne przemówienie, planują kampanię reklamową, sporządzają treść na swoją stronę internetową lub przygotowują prezentację w języku litewskim, Państwa celem będzie tekst napisany w przejrzysty i płynny sposób. Prosimy o kontakt z nami, a pomożemy Państwu przekazać pożądane informacje w nienagannym i chwytliwym stylu. Korekty w języku litewskim dokonują wykwalifikowani specjaliści, którzy dzięki swojemu doświadczeniu mogą zapewnić doskonałą jakość tekstu. Dokumenty sporządzone w języku litewskim są sprawdzane przez profesjonalnych korektorów litewskich, natomiast korektę w innych językach przeprowadzają specjaliści będący rodzimymi użytkownikami danego języka. Podczas sprawdzania tekstu korektor zagłębia się w jego treść, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak naturę tekstu oraz jego cel, nadawcę oraz odbiorcę tekstu, środowisko, w którym tekst zostanie zaprezentowany oraz inne czynniki istotne dla określenia stylu tekstu. Zajmujemy się korektą różnych tekstów – od zwykłych dokumentów, po złożoną dokumentację, wymagającą doświadczenia, wiedzy oraz znajomości terminologii technicznej:

  • Korekta broszur reklamowych
  • Korekta opisów produktów
  • Korekta opisów świadczonych usług
  • Korekta treści stron internetowych
  • Korekta artykułów o treści biznesowej oraz technicznej
  • Korekta tekstów naukowych

Online zapytanie

Przeglądaj*