Technical & Legal translations into 100 languages

Skład i łamanie

Skład i łamanie – tekstu to nie tylko kwestia spisania i rozmieszczenia tekstu w dokumencie. Obecnie obejmuje ono wiele działań w celu lepszego oddania układu przetłumaczonego tekstu w stosunku do oryginału.

W dobie zaawansowanych technologii informatycznych praca nad składem i łamaniem tekstu skupia następujące procesy:

  • Skanowanie oraz konwersja danych dokumentu źródłowego, dostarczonego przez klienta
  • Dokładne przeniesienie obrazów, formuł, wykresów oraz rysunków
  • Formatowanie fontów, stylów oraz marginesów
  • Przygotowanie do druku

Każda przesłana do nas broszura lub katalog zostanie odwzorowana w skali 1:1 w stosunku do tekstu źródłowego oraz dostarczona w wybranym przez klienta formacie (Word, PDF, INDD itp.).


W celu odtworzenia układu graficznego tekstu oraz przygotowania go do druku korzystamy z programów Adobe InDesign, PageMaker, Photoshop oraz CorelDraw. Odtwarzamy układ graficzny następujących rodzajów tekstów:

  • Instrukcje techniczne
  • Broszury
  • Katalogi
  • Prezentacje
  • Ulotki reklamowe

Koszty usług związanych ze składem i łamaniem tekstu wyliczane są w oparciu o stawkę godzinową. Z tego względu zawsze prosimy naszych klientów o wcześniejsze przesłanie dokumentu w celu dokonania wyceny.

Online zapytanie

Przeglądaj*