Technical & Legal translations into 100 languages

Transkrypcja

Transkrypcja to dokładne spisanie tekstu w tym samym języku. Dokonuje się jej z wykorzystaniem zapisu audio lub wideo.

Najczęstsze rodzaje transkrypcji to:

  • Transkrypcja zapisu seminariów
  • Transkrypcja zapisu konferencji
  • Transkrypcja zapisu spotkań
  • Transkrypcja internetowych materiałów wideo
  • Transkrypcja rozmów zapisanych w plikach audio
  • Transkrypcja nagrań ze szkoleń
  • Transkrypcja materiałów reklamowych

Transkrypcji dokonują specjaliści, którzy mają co najmniej 7 lat doświadczenia w pracy z dokumentami w ich ojczystym języku. Nasi specjaliści dokładnie odsłuchują nagrań, a następnie spisują treść tekstu mówionego.
Na prośbę klienta taki tekst może zostać przetłumaczony na każdy język. W takich przypadkach plik do tłumaczenia przekazywany jest tłumaczowi z odpowiednim doświadczeniem w danej dziedzinie. Aby zapewnić spójność terminologii, tłumacz podczas wykonywania zadania do dyspozycji ma nie tylko plik tekstowy, ale również plik audio lub wideo.
To bardzo ważne, aby plik audio lub wideo był jak najlepszej jakości oraz pozbawiony wszelkich zakłóceń i hałasów, aby możliwe było dokładne przełożenie zawartej w nim treści.

Online zapytanie

Przeglądaj*