Technical & Legal translations into 100 languages

Tagatud kvaliteet

Ilmselt ei ole kahtlust, et tõlkekvaliteedil on ka äritegevusele oma mõju. Ebaprofessionaalselt teostatud ja halva kvaliteediga tõlked võivad kaasa tuua olulise tähtsusega õiguslikke ja majanduslikke tagajärgi ja rikkuda ettevõtte mainet.
Baltic Translations Tõlkebüroo tegutseb vastavalt Euroopa tõlketeenuste standardis EN 15038: 2006 sätestatud nõuetele.

Professionaalse tõlke tagamiseks kasutame järgmist kvaliteedijuhtimise programmi:

  • viime läbi antud dokumentide analüüsi: teeme kindlaks saadud ja tagastatavate dokumentide formaadid ning selgitame välja antud tõlke sihtgrupi, valime sobiva dialekti ja arvutame välja tõlke teostamiseks kuluva aja;
  • hindame dokumentide teemavaldkonda ja valime sellele vastavalt tõlkijate rühma;
  • seejärel kontrollib tõlgitud dokumenti toimetaja, kes võrdleb seda originaaltekstiga;
  • kliendi soovil teostatakse küljendustööd;
  • viime läbi lõpliku kontrolli ja kui oleme kindlad, et dokument vastab kõigile nõuetele, saadame töö Teile.

TASUTA HINNAPÄRING

Otsi*