Technical & Legal translations into 100 languages

Dokumenditõlge

DokumenditõlgeMeil on hea meel olla usaldusväärseks partneriks tehnika-, õigus-, meditsiini- ja majandusalaste tekstide tõlkimisel. IT-spetsialistid, mehhaanika- ja automaatikainsenerid aitavad teid rõõmuga mis tahes rakendustarkvara või tõlgete alastes küsimustes.


Tehnikatekstide tõlked:

 • CAD jooniste tõlked
 • Tehnikaseadmete tootekataloogide tõlked
 • Insenerikoolitusmaterjalide tõlked
 • Tehniliste seadmete spetsifikatsioonide tõlked
 • Tehniliste seadmete paigaldusjuhiste tõlked
 • Tehniliste seadmete kasutusjuhiste tõlked
 • Patendidokumentatsiooni tõlked
 • Tehnilisi seadmeid kujutavate brošüüride tõlked
 • Ohutuskaartide tõlked
 • Rakendustarkvara tõlked
 • Kasutusjuhendite tõlked
 • Mehaanikaalaste veebilehtede tõlked
 • Teadusartiklite tõlked

Juriidilistele tekstidele spetsialiseerunud tõlkijad ja toimetajad tagavad tõlgete kõrge kvaliteedi.

Õigustekstide tõlked:

 • Põhikirjade tõlked
 • Kohtumenetluse dokumentide tõlked
 • Volikirjade tõlked
 • Õigusaktide tõlked
 • Töölepingute tõlked
 • Sertifikaatide tõlked
 • Patendidokumentatsiooni tõlked
 • Kohtulahendite tõlked
 • ELi õigusaktide tõlked
 • Euroopa seaduste ja määruste tõlked
 • Kindlustuslepingute tõlked
 • Tööohutusdokumentide tõlked

Meditsiinitekstidele spetsialiseerunud tõlkijad ja toimetajad tagavad ravimite ja meditsiinitehnika ning meditsiiniartiklite tõlgetes kasutatava terminoloogia korrektse kasutuse.

Meditsiini- ja farmakoloogiatekstide tõlked:

 • Meditsiinitehnika kasutusjuhendite tõlked
 • Retseptide tõlked
 • Meditsiiniajakirjade tõlked
 • Meditsiinitoodete etikettide tõlked
 • Patsientide läbivaatuse protokollide tõlked
 • Tootmisprotsesside kirjelduste tõlked
 • Laboriuuringute tõlked
 • Kliiniliste uuringuaruannete tõlked
 • Haiguslugude tõlked
 • Kliiniliste katsete tulemuste tõlked
 • Tooteetikettide tõlked

Tõlkeid teostavad kogenud majandus-, pangandus-ja ökonoomikaalaste teadmistega tõlkijad, kellel on põhjalikud valdkonna stiili- ja sõnavaraalased teadmised.

Majandustekstide tõlked:

 • Äriplaanide tõlked
 • Turu-uuringute tõlked
 • Aruannete tõlked
 • Ettevõtete bilansside tõlked
 • Poolaastaaruannete tõlked
 • Investeerimisprojektide tõlked
 • Auditi tulemuste tõlked
 • Väärtpaberite tõlked
 • Iga-aastaste juhtimistulemuste hindamise tõlked
 • Finantslepingute tõlked
 • Hangete ja pakkumuste tõlked

Kui soovite meie tõlketeenuste kohta rohkem teavet või olete huvitatud eripakkumisest, võtke meiega ühendust telefonil +370 46 239992 või e-posti aadressil info@baltictranslations.lt

TASUTA HINNAPÄRING

Otsi*