Technical & Legal translations into 100 languages

Dokumentu tulkošana

dokumentu tulkosanaMēs priecājamies būt par uzticamu partneri, tulkojot tehnisko, juridisko, medicīnas un finanšu dokumentāciju. IT speciālisti, inženiermehāniķi un automatizēto vadības sistēmu inženieri ar prieku konsultēs Jūs par jebkuru jautājumu saistībā ar aplikāciju programmām vai tulkojumiem.


Tehniskās dokumentācijas tulkojumi:

 • CAD rasējumu tulkojumi
 • Inženiertehnisko iekārtu katalogu tulkojumi
 • Inženieru mācību materiālu tulkojumi
 • Inženiertehnisko iekārtu specifikāciju tulkojumi
 • Inženiertehnisko iekārtu uzstādīšanas rokasgrāmatu tulkojumi
 • Inženiertehnisko iekārtu lietošanas rokasgrāmatu tulkojumi
 • Patentu dokumentācijas tulkojumi
 • Tehnoloģisko iekārtu prezentācijas bukletu tulkojumi
 • Drošības datu lapu tulkojumi
 • Aplikāciju programmu tulkojumi
 • Lietotāju rokasgrāmatu tulkojumi
 • Inženiertehnisko interneta vietņu tulkojumi
 • Zinātniskās pētniecības rakstu tulkojumi

Juridisko specialitāšu tulkotāji un redaktori garantē augstāko tulkojuma kvalitāti.

Juridiskās dokumentācijas tulkojumi:

 • Statūtu tulkojumi
 • Tiesas sēžu tulkojumi
 • Pilnvaru tulkojumi
 • Likumu tulkojumi
 • Darba līgumu tulkojumi
 • Sertifikātu tulkojumi
 • Patentu dokumentācijas tulkojumi
 • Tiesas lēmumu tulkojumi
 • Tiesību aktu tulkojumi
 • ES tiesību aktu tulkojumi
 • Eiropas normatīvo aktu tulkojumi
 • Apdrošināšanas līgumu tulkojumi
 • Darba drošības dokumentu tulkojumi

Medicīnas specialitāšu tulkotāji un redaktori garantē pareizu zāļu, medicīnas aprīkojuma un ar medicīnas izstrādājumiem saistītās terminoloģijas izmantošanu.

Medicīnas un farmaceitiskās dokumentācijas tulkojumi:

 • Medicīnas iekārtu lietotāju rokasgrāmatu tulkojumi
 • Medicīnas recepšu tulkojumi
 • Medicīnas žurnālu tulkojumi
 • Medicīnas izstrādājumu etiķešu tulkojumi
 • Pacientu novērtējuma ierakstu tulkojumi
 • Ražošanas procesu aprakstu tulkojumi
 • Laboratorijas pētījumu tulkojumi
 • Klīnisko pētījumu ziņojumu tulkojumi
 • Slimības vēstures tulkojumi
 • Klīnisko izmēģinājumu rezultātu tulkojumi
 • Izstrādājumu etiķešu tulkojumi

Tulkojumus veic pieredzējuši tulki ar plašām zināšanām par finansēm, banku darbību un ekonomiku, kā arī ar teicamām zināšanām par stilu un leksiku šajā sfērā.

Finanšu dokumentu tulkojumi:

 • Biznesa plānu tulkojumi
 • Tirgus pētījumu tulkojumi
 • Atskaišu tulkojumi
 • Uzņēmumu bilances tulkojumi
 • Gada pārskatu tulkojumi
 • Pusgada pārskatu tulkojumi
 • Investīciju projektu tulkojumi
 • Revīzijas konstatējumu tulkojumi
 • Vērtspapīru tulkojumi
 • Gada rezultātu izvērtējuma tulkojumi
 • Finanšu līgumu tulkojumi
 • Iepirkumu un piedāvājumu tulkojumi

Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu sniegtajiem tulkošanas pakalpojumiem vai ja meklējat īpašu piedāvājumu, lūdzu, zvaniet uz mūsu biroja pakalpojumu tālruni +370 46 239992 vai sazinieties ar mūsu projektu vadītājiem pa e-pastu info@baltictranslations.lt

Bezmaksas aprēķins

Pārlūkot*