Technical & Legal translations into 100 languages

Failu formāti

Jebkuru dokumentu, ko Jums nepieciešams iztulkot, mums var nosūtīt ļoti daudzos formātos. Izmantojot dažādas programmas, mēs saglabāsim avotdokumenta formātu visā tulkojumā. Ja PDF dokuments veidots programmā, kas paredzēta kādam īpašam teksta izkārtojumam, mēs vienmēr lūdzam atsūtīt arī dokumenta oriģinālu. Ja Jums ir skenēts dokuments, mēs to konvertēsim ar OCR programmu, pilnīgosim teksta izkārtojumu, iztulkosim dokumentu un nodosim Jums to tādā formātā, kāds Jums nepieciešams.


Formāti tehniskai, juridiskai, medicīnas un finanšu dokumentācijai (dažādas produkcijas lietošanas instrukcijas, zīmējumi, drošības datu lapas, personāla apmācību sanāksmju teksti, testi utt.)
txt, csvdoc, dot, docx, dotx, odp, ods, odt, pot, pps, ppt, potm, potx, xls, xlt, xlsm, xlsx, htm, html, pdf.


Formāti katalogiem un publikācijām (produktu un preču katalogi, mājaslapas, plakāti, raksti utt.):
rtf, pdf, fm, mif, inx, idml, icml, jpg, tif, gif, png, raw, xhtml, xliff, po.

Bezmaksas aprēķins

Pārlūkot*