Technical & Legal translations into 100 languages

Skaidrība-Intertekstualitāte-Terminoloģija

Rakstiskā tulkošana ir viena no grūtākajām tulkošanas formām, īpaši, ja ir jātulko specializēti teksti, kurus ir grūti saprast. Kļūdaini ir domāt, ka pietiek tikai ar svešvalodas zināšanām – ir jāzina arī konkrētās nozares termini un īpatnības, lai izvairītos no neskaidrības un nenoteiktības, kas var samazināt laba tulkojuma iespējamību vai pareizu interpretāciju. Mūsu kvalificētie tulkotāji, kuriem mērķa valoda ir dzimtā valoda, ievēro galvenos un negrozāmos rakstiskās tulkošanas likumus, kuri nodrošina mūsu tulkojumu augsto kvalitāti.

Valodas skaidrība

Protams, daži no specializēto tulkojumu kvalitātes kritērijiem, kurus vispārīgi pielieto arī tulkošanas praksē, ir skaidrība, saprotamība un nepārprotamība. Šos kritērijus īpaši stingri pielieto, tulkojot juridiskos, vides, laboratorijas un zinātnisko pētījumu, kā arī transporta un loģistikas tekstus. Patiesi, teksta kontekstā var būt daudz sarežģītu un dažreiz grūti uztveramu konceptu, kuriem trūkst raksturīgās dziļās semantikas un kurus var attiecināt uz industriālajiem tematiem. Tulkošanas ģenerāldirektorāta izstrādātajās prasībās ir norādīts, ka, tulkojot tekstu, neko nevar izlaist vai papildus tam ko pievienot: tulkojumam ir jābūt precīzam, konsekventam avota teksta tulkojumam, vienlaikus saglabājot identisku formatējumu. Tāpēc tulkotāji nedrīkst novirzīties no oriģinālās teksta valodas un sniegt tulkojumu, kurā ir interpretācijas pēc viņu pašu ieskatiem. Tulkojumi šajās jomās ir vissarežģītākie, jo ne vienmēr ir viegli nodrošināt valodas skaidrību, kas neietver terminus vai vārdus, kuri ir savstarpēji aizstājami vai pat eksistē abās darba valodās.

Intertekstualitāte

Tas ir vēl viens izaicinājums specializēto tekstu tulkotājiem. Tas ietver precīzu atsauču citēšanu, bez kurām ķīmijas, farmācijas vai biotehnoloģijas teksti diez vai būtu iedomājami. Intertekstualitāte tulkotajos tekstos parādās kā saites ar iepriekšējiem dokumentiem, izmantojot neierobežotu atsauču skaitu, tiešos un netiešos citātus un valodas šablonus, vienlaikus konsekventi izmantojot terminus. Tulkotājam ir jābūt ļoti precīzam un detalizēti jāstrādā, lai neizlaistu nevienu zemteksta piezīmi tekstā un lai sapratu to svarīgumu.

Terminoloģija

Tulkojot jebkuras jomas specializētus tekstus, precizitāte ir ļoti svarīga. Protams, no profesionāliem tulkotājiem sagaida, ka viņi demonstrēs konsekvenci izmantotajā terminoloģijā un vārdu krājumā; taču praksē šo prasību ir ļoti grūti īstenot. To ir ietekmējusi multilingvālā un multikulturālā vide, kur pastāvīgi attīstās jauni vārdi un izteicieni, kas dažreiz tiek izmantoti vienīgi nacionālajā līmenī vai zināmos valodas stilos vai jomās. Pat viens nepareizi vai ārpus konteksta izmantots termins samazina tulkojuma kvalitāti un var ietekmēt teksta valodas skaidrību. Tāpēc, lai izmantotu terminus konsekventi, profesionāls tulkotājs analizē vairākus iepriekšējos un līdzīgus dokumentus, lai varētu izmantot specifiskus terminus un konceptus konsekventi un mērķtiecīgi. Precīzas terminoloģijas zināšanas prasa pastāvīgu attīstību un zināšanu uzkrāšanu, tāpēc specializētus tekstus var uzticēt tikai profesionāļiem ar vairāku gadu darba pieredzi.

Lai gan katrai valodai un nozarei ir pašai sava raksturīga terminoloģija, lai nodrošinātu teksta pareizību un valodas skaidrību, ir svarīgi ievērot noteiktus vispārīgos pamatprincipus:

  • censties nodrošināt teksta skaidrību un nepārprotamību un ievērot tās valodas struktūru, kurā tas tiks tulkots;
  • konsekventi izmantot starptautiskus terminus un konceptus un, ja iespējams, izvairīties no tādu terminu izmantošanas, kas ir vispārpieņemti tikai nacionālajā līmenī;
  • Ievērot akurātības principu, citiem vārdiem sakot, ir jāņem vērā tulkojamā dokumenta mērķis, ietekme un nozīme.

Bezmaksas aprēķins

Pārlūkot*