Technical & Legal translations into 100 languages

Tulkošana pa tālruni

Tulkošana pa tālruni ir tulkošanas veids, kad tulks klausās runātājā pa tālruni, tulko viņa runu klientam un dara zināmu klienta runu sarunas biedram. Pirms šādas tulkošanas veikšanas tulks sazinās ar klientu, noskaidro viņa vajadzības, sarunas mērķi un tēmu, sagatavo sarunas plānu un tikai tad sazinās ar klienta sarunu biedru, iepazīstinot ar sevi un informējot sarunu biedru, par ko būs saruna. Visbiežāk šo tulkošanas veidu izmanto 3–4 dalībnieku sarunai – „telekonferencei”, ja cilvēkiem ir vajadzīga tulka palīdzība sarunas laikā un ja nav nepieciešams personisks kontakts starp dalībniekiem. Pasūtot tulkošanu pa tālruni, ņemiet vērā, ka:

  • Tulkošana pa tālruni ir laiku taupoša, jo tulks ir pieejams uzreiz;
  • Šim tulkošanas veidam nav nepieciešams tik liels organizatoriskais darbs, jo nevajag sanāksmi apmeklēt personiski;
  • Tulkošana pa tālruni nav tik dārga kā tradicionālā secīgā tulkošana.

Bezmaksas aprēķins

Pārlūkot*