Technical & Legal translations into 100 languages

Mutiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana ir precīza domas izteikšana citā valodā. Šī tulkošanas forma iesniedzas dziļā senatnē: tas ir viens no senākajiem un populārākajiem saziņas tiltu veidošanas veidiem pasaulē. Atšķirībā no rakstiskās tulkošanas, teksts tiek tulkots uzreiz bez iespējas to labot. Tāpēc, lai veiktu mutisko tulkošanu, ir nepieciešams augsts izglītības līmenis, plašas zināšanas un ilgstoša uzmanība. Profesionālam tulkam ir ne tikai jāiegūst vispārīgas zināšanas, bet arī pastāvīgi tās jāuzkrāj dažādās jomās, lai nodrošinātu plūstošu komunikācijas procesu.

Tulkošanas birojs Baltic Translations ir augstākās kvalitātes tulkošanas pakalpojumu sniedzējs, kas ir vērsts uz klientu vajadzību apmierināšanu, tāpēc mēs varam iztulkot pat ļoti sarežģītas runas un paziņojumus dažādās valodu kombinācijās. Mēs palīdzēsim Jums pārvarēt jebkuru valodas barjeru.

  • Secīgā tulkošana – tulks stāv blakus runātājam un, noklausoties izteikto domu vai tās daļu, iztulko to vēlamajā valodā.
  • Sinhronā tulkošana – tulks, atrodoties slēgtā kabīnē, veic tulkošanu vienlaikus ar runātāja uzstāšanos.
  • Čukstus tulkošana – sinhronās tulkošanas veids, ko parasti izmanto, ja vienam vai vairākiem pasākuma dalībniekiem nepieciešami tulka pakalpojumi.
  • Tulkošana pa tālruni – tulks klausās runātājā pa tālruni, tulko klientam un otrādi.
  • Tulkošana komandējumu laikā – tulks pavada klientu komandējumā un palīdz viņam brīvi komunicēt ar biznesa partneriem formālās un neformālās sanāksmēs, semināros vai pārrunās.

Bezmaksas aprēķins

Pārlūkot*