Technical & Legal translations into 100 languages

Tłumaczenie ustne

Tłumaczenie ustne

Tłumaczenie ustne to dokładne przełożenie myśli wyrażonej w jednym języku na drugi język. Początki tego tłumaczenia sięgają jeszcze czasów starożytnych i jest to jeden z najstarszych i najpopularniejszych sposobów porozumiewania się na całym świecie. W przeciwieństwie do tłumaczenia pisemnego, tłumacz od razu tłumaczy tekst mówiony bez możliwości jego poprawy. Dlatego też tłumaczenie ustne wymaga wysokich kwalifikacji, obszernej wiedzy oraz skupienia. W swojej pracy profesjonalny tłumacz powinien opierać się nie tylko na wiedzy ogólnej, powinien on również nieustannie gromadzić wiedzę z zakresu różnych dziedzin, aby zapewnić płynną komunikację.

Biuro tłumaczeń Baltic Translations na pierwszy plan wysuwa usługi najwyższej jakości i satysfakcję klienta, dlatego jest w stanie zapewnić tłumaczenie nawet najbardziej skomplikowanych przemówień i sprawozdań w różnych kombinacjach językowych. Pomożemy Państwu pokonać wszelkie bariery językowe.

  • Tłumaczenie konsekutywne – tłumacz stoi obok mówiącego i po wysłuchaniu jego myśli lub jej fragmentu tłumaczy ją na pożądany język.
  • Tłumaczenie symultaniczne – tłumacz w zamkniętej kabinie tłumaczy przemówienie prelegenta w tym samym czasie, gdy ten mówi.
  • Tłumaczenie szeptane – rodzaj tłumaczenia symultanicznego, najczęściej stosowany wtedy, gdy usługi tłumacza są potrzebne jednemu lub kilku uczestnikom imprezy.
  • Tłumaczenie telefoniczne – tłumacz jednocześnie słucha mówiącego przez telefon i przekłada jego wypowiedź klientowi (lub odwrotnie).
  • Tłumaczenie podczas podróży służbowych – tłumacz towarzyszy swemu klientowi podczas podróży służbowej i pomaga mu w swobodnym porozumiewaniu się z partnerami biznesowymi podczas oficjalnych i nieformalnych spotkań, szkoleń lub negocjacji.

Online zapytanie

Przeglądaj*